Veel inspiratie tijdens eerste Ontwerpatelier

Met een flinke oogst aan ideeën en tips vond op maandag 18 december de aftrap plaats van het participatieproces met verschillende doelgroepen. ’s Ochtends zijn we gestart met een ontwerpatelier voor ondernemers uit de binnenstad, ’s middags volgde een groep omwonenden.

Architect Liesbeth van der Pol presenteerde een verder uitgewerkt ontwerp van de nieuwbouw waar de Purmerenders in september massaal op hebben gestemd. Vervolgens vroeg ze alle aanwezigen om op panelen te reageren met Post-it blaadjes in verschillende kleuren. Groen voor wat positief werd ontvangen, rood voor wat minder aansprak en geel voor vragen. Leuk om te zien dat er vooral groene Post-its werden geplakt!

Dat leverde bijvoorbeeld nuttige tips op voor horeca en andere ondernemingen die zich goed kunnen vestigen in de bedrijfsruimten. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren de schaduwstudie en het verkeer rond het gebouw.

De komende tijd spreken we ook nog met andere belanghebbenden uit Purmerend. Met omwonenden wordt begin volgend jaar een volgend ontwerpatelier gehouden. Daarin laat Liesbeth van der Pol zien wat zij met het ontwerp van de nieuwbouw heeft gedaan op basis van het eerste ontwerpatelier.

 

 

Twisted