Prachtige woontorens een stap dichterbij

DOK.JPG

Een ruime meerderheid in de gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 22 februari jongstleden het College van Burgemeester en Wethouders toestemming gegeven om een overeenkomst met Snippe Projecten aan te gaan. Deze overeenkomst is nodig om de bouwplannen van honderden woningen verder uit te werken. Met de goedkeuring van de plannen voor de PostNL-locatie is er ook een akkoord voor de bouw van sociale huurwoningen in Kop West en de ontwikkeling van de Schapenmarkt. Dit biedt kansen voor de vele woningzoekenden die zich inmiddels via inspiratiepurmerend.nl hebben ingeschreven. Voor de uitwerking van het plan op de PostNL-locatie zullen binnenkort weer ontwerpateliers georganiseerd worden met de architect.

We houden u op de hoogte!

Twisted